Berita Utama


  ----------------------------------------------------------------------------------------
 

Tarikh Tutup 23/07/2014

PENYELARASAN PELAKSANAAN SKIM TAKAFUL PELAJAR KKTM, IKM DAN MJII

  ----------------------------------------------------------------------------------------Kursus Ditawarkan Di KKTM Pasir Mas


» DiplomaTeknologi Kejuruteraan Elektrik ( Kuasa )  
» DiplomaTeknologi Kejuruteraan Elektrik ( Domestik & Industri )
» Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik Industri
» Diploma Senibina
» DiplomaTeknologi Kejuruteraan Mekanikal Rekabentuk
» Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan  F.A.Q


» FAQ IKM & KKTM
» Pengiktirafan Diploma KKTM Pasir Mas
» Syarat Asas Kemasukan
» Pembiayaan Pengajian
» Kerjaya Di KKTM Pasir Mas
» e-SISRAF - Sistem Pengiktirafan Kelayakan JPA
» Bidang Pengajian Di Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) & Institut Kemahiran MARA (IKM)

PELAWAT
» Capaian semenjak Januari 2007 :
Site Meter

»

Tarikh Akhir Kemaskini :
31 Disember 2013

MUAT TURUN
 
» Borang Kemasukan Ke KKTM Pasir Mas
» Kalendar Akademik Sesi Julai - Disember 2014
» Pengiktirafan JPA Diploma KKTM Pasir Mas

 

INSTITUSI PENDIDIKAN MARA

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Institut Kemahiran MARA Kolej Profesional MARA GIATMARA Universiti Kuala Lumpur German-Malaysian Institute Kolej Poly-Tech MARA Kolej MARA Maktab Rendah Sains MARA
PAUTAN WEB